Arbenigwyr Recriwtio Siaradwyr Cymraeg Welsh Language Recruitment Specialists
Arbenigwyr Recriwtio Siaradwyr CymraegWelsh Language Recruitment Specialists

Croeso i wefan Job Trac Cymru!

Mae Job Trac Cymru wedi bod yn recriwtio siaradwyr Cymraeg i fusnesau amrywiol yng Nhgymru, Lloegr, Yr Alban, Iwerddon a hyd yn oed Patagonia am ddeng mlynedd.  Rydym yn arbenigwyr recriwtio siaradwyr Cymraeg felly os ydych yn edrych am staff dros dro neu am swydd cysylltwch am ragor o wybodaeth.   

Tracey speaking at CEMAS conference about Safle Swyddi app Cynhadledd CEMAS Tracey yn siarad am app Safle Swyddi
Cwmni Dwyieithog y Flwyddyn / Bilingual Business of the Year 2008, 2009, 2010

Welcome to Job Trac Cymru's website!

At Job Trac Cymru we have been recruiting Welsh speakers for various businesses in Wales, England, Ireland, Scotland and even Patagonia for over ten years.  We are Welsh language recruitment specialists. If you are looking for Welsh speaking temporary or permanent staff or for a job then please get in touch for further information.

 

 

 

Chwilio am swydd?  Ewch at ein gwefan Safle Swyddi, sy'n hysbysebu'r swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd.

Our website Safle Swyddi advertises our current job vacancies just for Welsh speakers.

www.safleswyddi.com

Beth am ddilyn? Follow us?

Print Print | Sitemap
© Job Trac Cymru