Arbenigwyr Recriwtio Siaradwyr Cymraeg

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Croeso i wefan Job Trac Cymru!

Mae Job Trac Cymru wedi bod yn recriwtio siaradwyr Cymraeg (dros dro a pharhaol) i fusnesau amrywiol yng Nhgymru, Lloegr, Yr Alban, Iwerddon a hyd yn oed Patagonia am ddeng mlynedd.

Rydym yn arbenigwyr recriwtio siaradwyr Cymraeg.

Os ydych yn edrych am staff sy'n siarad Cymraeg cysylltwch i drafod ymhellach, hapus i helpu.

Os ydych yn siarad Cymraeg ac yn chwilio am swydd e-bostiwch eich CV neu cysylltwch am ragor o wybodaeth.

Tracey yn arddangos app Safle Swyddi, cynhadledd CEMAS Job Trac Cymru yn derbyn y wobr Cwmni Dwyieithog y Flwyddyn gan Nick Hewer

Cadw mewn cysylltiad

Facebook